Styly skalního lezení

Pravidla sportovního lezení vznikla většinou v západních zemích a názvy pro jejich stupně nemají dosud odpovídající české ekvivalenty - i u nás se používají anglické nebo německé zkratky a názvy.

šipkaAF
šipkaRP
šipkaOS
šipkaRK
šipkaRC
šipkaPP
šipkaGP


AF; all free, Alles frei - všechno lezeno volně:
lezec užívá k postupu jen přírodní útvary a zemskou přitažlivost překonává pouze vlastní silou. Jistící body (skoby, vklíněnce, smyčky apod.) může použít k odpočinku - v dalším postupu pak pokračuje z místa přerušení. Časté přerušování a odpočinky snižují sportovní hodnotu výstupu. Německý lezec Kurt Albert (*1954) začal ve skalách Franské Jury od roku 1976 označovat červenou tečkou na nástupu ty cesty, dříve technické, které přelezl volně a přitom plynule bez odpočinku. Zalíbilo se to i ostatním lezcům, a tak vzniklo označení stylu výstupu "rotpunkt" (doslova to znamená "červenobodově", tj. "ve smyslu červeného bodu").

RP; redpointed, rotpunkt - červenobodově:
styl volného lezení, při kterém je cesta překonána s využitím je terénem daných přirozených útvarů, jistící body se používají pouze k jištění, odpočinek je povolen jen na přirozených stanovištích (kde lezec může stát bez držení rukama, tzv. "no hand rest"). Výstup má být přelezen pokud možno bez pádu. Po pádu anebo neúspěšném pokusu lze začít nový pokus až z posledního no hand restu" a lezec musí stáhnout lano z jistících bodů. Styl RP má význam jen při přelézání nejtěžších cest. V mnohých oblastech, hlavně v jižní Francii (Verdon, Buoux), ale i v Austrálii a USA, se považuje za jediný platný a dokud se novou cestu nepodaří přelézt RP, není uznávána za vylezenou. Na nejtěžších cestách se toto zpravidla daří až po dlouhém nacvičování s jištěním shora (hangdogging), anebo po postupném přesedávání z jednoho jistícího obvodu do druhého (rehearsing), po předchozím osazení jistících bodů (preprotecting) anebo aspoň po předchozí prohlídce se slaněním (previewing, preinspecting). Nejhodnotnější je vylézt cestu ve stylu RP s jištěním zdola hned na první pokus. Tomu se pak říká "on sight".

OS; on sight - na pohled:
obecně to znamená přelezení cesty na první pohled, tedy bez všech předchozích nácviků s jištěním shora i zdola, bez předchozího zakládání jistících bodů a také bez pádu. S výjimkou Francie se považuje za nejvyšší stupeň sportovní hodnoty lezení s jištěním.

RK; rot kreis, red circle - styl volného lezení ve smyslu červeného kruhu:
k postupu se užívají jen terénem dané přirozené útvary, jistící body se používají jen k jištění, každou lanovou délku je žádoucí přelézt souvisle, ne po částech. Pády a neúspěšné pokusy se připouštějí, při dalších pokusech není třeba nad prvolezcem rušit jištění (jako při RP). Styl je méně sportovně hodnotný než RP. Jestliže prvolezec při tomto stylu opakovaně padá, říká se mu také "jo-jo" ("yoyoing").

RC; red cross, rot kreuz - ve smyslu červeného kříže:
je to vlastně lezení s jištěním shora, označované též anglickým názvem "top-rope". Cestu je žádoucí přelézt souvisle, bez vyvěšování do lana. U nás se tento způsob považuje za sportovně bezvýznamný s funkcí pouze tréninkovou.

PP; pink point, pink pointed - ve smyslu růžového bodu:
původně styl volného lezení odpovídající RP, ale s použitím jen takového jištění, jaké na cestě použil prvovýstupce, případně s použitím jen starých, fixních jistících bodů, bez přidávání vlastního jištění. Souvisí s hnutím na ochranu přírody "Think pink" (růžové myšlení). Nyní PP znamená přelezení ve stylu RP, ale po předchozím vybavení cesty jistícími body a vztahu k "růžovému myšlení" se vytratil.

"Zelený bod"; green point:
v základní formě znamená jakékoli volné lezení bez užití magnézia, tedy s "čistýma rukama" a není rozhodující zda-li RP nebo RK. V další fázi znamená úplné vyloučení jakýchkoli pomůcek, které zanechávají stopy na skále, tedy třeba i boty s přilnavou podrážkou. Je přijímán pouze některými lezci nebo skupinami. Ve spojení s OS představuje výkon o nejvyšší sportovní hodnotě.